Kontakten

Kontakten är en mötesplats där du kan delta i olika aktiviteter, få hjälp att starta en förening eller bara hänga med andra.

Kontakten är öppen för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller annat. Här jobbar personer som talar olika språk.

Delta i aktiviteter och studiecirklar

På Kontakten kan du delta i aktiviteter och studiecirklar som arrangeras av olika föreningar. Du kan exempelvis

  • gå på skrivarcafé
  • prova på olika instrument
  • spela schack
  • dansa
  • delta i en föräldracirkel.

Nära samarbete med föreningar

Kontakten hjälper till att starta och utveckla föreningar. De utbildar och ger personligt stöd inom exempelvis ledarskap, mötesformer och projektledning. De erbjuder även lokaler av olika slag.

Kontakten samarbetar med ett trettiotal föreningar, till exempel Adoptionscentrum, Cykelfrämjandet, Eritreanska Kvinnoföreningen, 4H Uppsala och La Softa Ungdomsförening.

Drivs av Studiefrämjandet

Föreningshuset Kontakten drivs av Studiefrämjandet. Kontaktens verksamhetsidé är att stimulera jämställdhet, delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt egenmakt.

Läs mer på Kontaktens webbplats.

Uppdaterad: